20 kwietnia, 2024

Rejestracja produktów biobójczych – gdzie uzyskać pomoc?

Rejestracja preparatów biobójczych na terenie Polski nie należy do najprostszych formalności. Jako dostawca musisz jednak dopełnić wszelkich formalności, w tym przede wszystkim uzyskać pozwolenie od Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W tym artykule podpowiadamy, jak możesz to zrobić sprawniej.

Jak wygląda rejestracja produktów biobójczych?

Rejestr środków biobójczych może być nawet 6-miesięcznym procesem, na który składa się wiele działań, takich jak:

  • przygotowywanie potrzebnej dokumentacji,
  • dokonywanie opłat urzędowych,
  • weryfikacja kompletności złożonego wniosku,
  • weryfikacja wniosku pod kątem merytorycznym.

Komu możesz powierzyć rejestrację produktów biobójczych

Liczba procesów składająca się na uzyskanie pozwolenia od Urzędu jest bardzo długa. Warto więc rozważyć możliwość powierzenia tego zadania firmie zewnętrznej posiadającej odpowiednie uprawnienia. Dzięki temu będziesz mógł przenieść całą uwagę na produkty biobójcze, zamiast na kwestie prawne.

Powierzenie odpowiedzialności za rejestrację produktów biobójczych jest jak najbardziej zgodne z prawem. Wniosek może zostać bowiem złożony w urzędzie przez podmiot odpowiedzialny, a więc:

  • przedsiębiorcę,
  • przedstawiciela przedsiębiorcy,
  • oddział przedsiębiorcy zagranicznego,
  • przedstawiciel przedsiębiorcy zagranicznego, który ma siedzibę na terenie państwa członkowskiego UE.

Rejestracja produktów biobójczych – czy zawsze uzyskasz pozwolenie?

Może się zdarzyć, że urząd zażąda przeprowadzenia dodatkowych badań fizykochemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych. W czasie ich wykonywania zostaje zawieszony bieg terminu. Warto więc powierzyć ich wykonanie doświadczonemu i rzetelnemu podmiotowi (np. biobojcze.net), by jak najszybciej uzyskać pozwolenie.