24 listopada, 2023

Klastry energetyczne – wszystko co musisz wiedzieć!

O klastrze energii można mówić, gdy zachodzi porozumienie między podmiotami w takich sprawach jak dystrybucja energii, jej wytwarzanie, obrót energią i równoważenie zapotrzebowania na energię. Zgodnie z obowiązującymi przepisami taka inicjatywa może funkcjonować na obszarze obejmującym maksymalnie jeden powiat lub pięć gmin.

Klastry energii – jakie są ich cele?

Do najważniejszych celów możemy zaliczyć:

  • rozwijanie energetyki rozproszonej;
  • zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej trosce o środowisko;
  • troska o to, by wyżej wspomniane procesy przebiegały w optymalnych warunkach finansowych, organizacyjnych i prawnych.

Klastry energetyczne w Polsce sprzyjają także wdrażaniu nowoczesnych technologii. Idea zakłada także, by w efektywny sposób wykorzystywać miejscowe zasoby, co pozytywnie wpłynie na potencjał energetyczny całego kraju. Przydatne informacje na ten temat, włącznie z korzyściami, wynikającymi z działania we wspólnotach energetycznych, dostępne są m.in. na stronie kike.org.pl. Warto zajrzeć tam także, jeśli zależy nam na sprawdzeniu branżowych aktualności lub gdy chcemy wziąć udział w webinarach i warsztatach, poświęconych klastrom energii.

Klaster energetyczny OZE

Elektrownie wodne i wiatrowe w klastrach energii są szansą na uzdrowienie OZE w Polsce. Aby osiągnąć najlepsze możliwe efekty, konieczne jest umiejętne zarządzanie klastrami energii. Profesjonalna koordynacja musi polegać m.in. na sprawnej realizacji takich zadań jak np. magazynowanie energii oraz obrót energią. Zarządzanie powinno obejmować także reprezentowanie interesów klastra jako całości oraz troskę o rozstrzyganie ewentualnych sporów między podmiotami należącymi do klastra.

Członkami klastrów energii bywają różne podmioty. Tego typu porozumienie może dotyczyć np. jednostek samorządu terytorialnego, osób fizycznych, firm, przedsiębiorstw transportu publicznego i wielu innych.

Źródło: https://kike.org.pl/