12 czerwca, 2024

Plany ciągłości działania – po co są i dlaczego warto je mieć?

plan ciągłości działania

Nieprzewidywane zdarzenia losowe są szczególnym zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania systemów IT w firmie. Atak hakerski, katastrofy naturalne, a także awarie infrastruktury stwarzają wobec tego poważne zagrożenie dla całej działalności. Czym są plany ciągłości działania i dlaczego warto je mieć?

Plan ciągłości działania – podstawowe założenia

Przez pojęcie plany ciągłości działania (PCD) działania rozumiany jest zbiór procedur opracowywanych na wypadek sytuacji kryzysowej. Pomimo stosunkowo niskiego prawdopodobieństwa jej wystąpienia wiąże się ona z katastrofalnymi skutkami dla firmy. PCD określa działania mające na celu minimalizowanie strat powstałych w wyniku zdarzeń losowych, takich jak:

  • pożar,
  • powódź,
  • pandemia,
  • awaria infrastruktury,
  • katastrofa budowlana,
  • atak hakerski.

Etapy opracowywania planu

Przed opracowaniem planu ciągłości działania przeprowadzane są szczegółowe analizy przygotowawcze. Pierwszym etapem jest tzw. analiza ryzyka, na podstawie której identyfikowane są zagrożenia dla procesów działalności. Określane są również zasoby niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania firmy. Analiza ryzyka wskazuje również procesy, na które sytuacja kryzysowa wywarłaby największy wpływ.

Planowanie ciągłości działania poprzedza również analiza procesów biznesowych. Na tym etapie określane są ewentualne straty wynikające z zaburzonego działania danych procesów. Pod uwagę brane są zarówno koszta finansowe, jak również wpływ katastrofy na wizerunek firmy w opinii publicznej.

Systemy zarządzania ciągłością działania przygotowywane przez iSecure oparte są o doświadczenie pracowników wszystkich działów firmy. W późniejszym etapie plan w formie dokumentu jest testowany w praktyce. Szczególnie istotne są regularne aktualizacje zaproponowanych rozwiązań, przeprowadzane wraz ze zmianami w infrastrukturze działalności.

Plan ciągłości działania – dlaczego warto?

Programy zarządzania ciągłością działania są najlepszym sposobem na minimalizację strat spowodowanych sytuacją kryzysową. Opracowując plan przygotujesz Twoich pracowników na każdą ewentualność.