14 lipca, 2024

Co zmienił i w jaki sposób Brexit wpłynął na spedycję do Wielkiej Brytanii

Wraz z początkiem roku 2021 Wielka Brytania oficjalnie przestała być częścią UE, co bezpośrednio wpływa na to, jak odbywa się transport międzynarodowy między Polską a tym krajem. Zamieszanie związane ze zmianą procedur oraz z koniecznością weryfikacji dotychczasowej wiedzy jest zrozumiałe. Jak się w tym nie pogubić i zadbać o wszystkie formalności? Poniżej skupiamy się na najbardziej palących kwestiach.

O jakich zmianach w związku z Brexitem musimy wiedzieć?

Część formalności dla wielu podmiotów będzie czymś całkowicie nowym. Można do nich zaliczyć np.:

  1. Konieczność wyrobienia numer GMR

Pierwszym krokiem powinno być zarejestrowanie się w systemie GVMS. Dopiero to pozwoli nam wygenerować numer GMR. Możemy zdecydować się też na alternatywę i zadbać o dokument TIR. Tutaj będzie jednak konieczna współpraca z urzędem celnym, odpowiedzialnym za potwierdzenie takiego karnetu. Który wariant wybrać? Jeśli realizując transport międzynarodowy do Wielkiej Brytanii będziemy potrzebować wjazdu do hrabstwa Kent, lepsza okaże się druga opcja.

  1. Obowiązkowe kontrole celne

W sytuacji, gdy nie mamy na tym polu doświadczenia, warto skorzystać z pomocy firmy transportowej, zajmującej się m.in. spedycją międzynarodową. Takie wsparcie oferuje np. przedsiębiorstwo Grupa Transportowa. Kontrola celna jest w tym przypadku konieczna, bo od początku roku 2021 Wielka Brytania jest traktowana przez kraje wspólnoty Unii Europejskiej jako kraj trzeci. Żeby z sukcesem przejść ten etap, będziemy musieli zatroszczyć się o numery EORI.

Zadbanie o formalności oraz wybór sprawdzonych usług transportowych to sposób na zabezpieczenie się przed niepotrzebnymi stratami, stresem, niewywiązywaniem się ze zobowiązań, przed potencjalnym niezadowoleniem klientów i partnerów biznesowych . Z doskonałą znajomością aktualnie obowiązujących procedur unikniemy opóźnień związanych z biurokracją, oczekiwaniem na decyzje poszczególnych organów czy z jazdą z pustym pojazdem.

Źródło: https://www.grupatransportowa.pl/